Open Monumenten Dag 2017

Op deze pagina is het programma van de Open Monumenten Dag 2017 te vinden.

Opening

Om 12.00 uur wordt de Open Monumentendag officieel geopend door wethouder Hans Versluijs. Stadsomroeper Peter de Jong zal de dag inluiden met veel bombarie. Hij zal zich samen met drie andere echte stadsomroepers voorstellen. Aansluitend wordt de winnaar van de fotowedstrijd bekend gemaakt, waarna de fotoexpositie in de Lijndraajer geopend wordt. De stadsomroepers zullen de boeren, burgers en buitenlui in het centrum op de hoogte brengen van alle activiteiten.

Vaararrangement

Op 9 september vaart de fluisterboot Andante van het centrum van Vlaardingen naar de boerderij aan de Trekkade 24. Dit is een bijzondere route. Op de boerderij werden koeien gehouden. De melk van deze koeien werd per boot naar de stad gebracht, zodat de melk geconsumeerd of verder verwerkt kon worden in de melkfabriek. Een belangrijke plek hierbij is de Wedde, een historische aanmeerplaats voor de schuiten.

U wordt bij dit bijzondere vaar-arrangement meegenomen op melk-trekvaart-tocht van de Wedde (hoek Vaartweg/Broekweg) naar de boerderij en terug. In circa twee uur neemt de boot u mee naar de polder en de boerderij, waar veel te doen en te zien is, en weer terug.

Speciaal voor Open Monumentendag kunt u meevaren voor € 3,50 per persoon. De boot vertrekt om 10.00 uur en om 13.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk. U kunt dit doen op www.vlaardingsefluisterboot.nl. Wees snel, want het aantal plaatsen is beperkt. Let op: de boottocht is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Regio's

Centrum

touwbaan

A De Touwbaan & De Lijndraajer

Baanstraat 4
Zaterdag 9 september 2017
10:00-16:00

In 1611 begon de geschiedenis van de Lijnbaan, toen drie lijndraaiers drie stukken grond kochten. In 1706 werd de grond verkocht aan de reder Abraham van der Linden. Zijn familie leidde tot de twintigste eeuw de Lijnbaan. Voor deze familie werd ook het Huis met de Lindeboom gebouwd, waarin nu Museum Vlaardingen is gevestigd. De Lijndraajer is het vroegere kantoor van de N.V. De Oude Lijnbaan. De touwen van de lijnbaan werden gebruikt als jaaglijn voor de trekvaart, maar vooral voor de zeescheepvaart. Zonder touwen zouden de haringvisserij en de koopvaardij niet mogelijk zijn geweest.

Op de Lijn- of Touwbaan is deze dag tussen 10:00 en 16:00 uur een boerenmarkt. Hier vindt u kramen met streekproducten, artikelen van de boer en het land, en nog veel meer. In de oude Lijndraajer is tegenwoordig Coisas & Loisas lunchroom en gifts gevestigd waar u terecht kunt om iets te eten en te drinken.

B Stichting Spoetnik

Jacob Assendelftplaats (2e hal)
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

In één van de voormalige bedrijfshallen van de Touwbaan is Stichting Spoetnik gevestigd. Zij houdt van 12.00 tot 16.00 uur open huis. U kunt hier terecht voor een Oekraïens hapje. Ook is er een rommelmarkt. Stichting Spoetnik verkoopt bovendien Oekraïense snuisterijen. Voor elk wat wils!

C Museum Vlaardingen

Westhavenkade 56
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

In Museum Vlaardingen beleeft u 5000 jaar leven in de delta van Rijn en Maas en maakt u kennis met de levens van Vlaardingers en andere deltabewoners. In 1742 werd het Huis met de Lindeboom gebouwd voor Abraham van der Linden. Hij was koopman, reder, directeur van de Oude Lijnbaan en burgemeester van Vlaardingen. In 1790 is het pand aan de stad Vlaardingen verkocht en sindsdien heeft het vele functies gehad, waaronder de functie van kantongerecht. Sinds 1971 is er een museum in het Huis met de Lindeboom. In 2015 is het compleet vernieuwde museum heropend. Speciaal voor de Open Monumentendag is er een tentoonstelling over boerderijen en wordt de landschappencollectie van Jan Anderson geëxposeerd. Het museum is op 9 september geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is € 1,-. Om 14.00 uur meert de Balder aan tegenover het museum.

Om 14.30 start voor de deur van Museum Vlaardingen een speciale Slag bij Vlaardingen-wandeling onder leiding van het ServiceTeam Vlaardingen. Tijdens deze wandeltocht komt u langs plaatsen en objecten die de gebeurtenissen uit 1018 illustreren. U bent weer terug rond 16.00 uur. Deze wandeltocht kost € 1,- per persoon. Er kunnen maximaal 20 deelnemers mee.

D Grote Kerk

Markt 63
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Het beeld van het centrum van Vlaardingen wordt sterk bepaald door de Grote Kerk. Aan de kerk is een aantal gebouwen aangebouwd, een typisch fenomeen dat we in andere oude Hollandse steden ook aantreffen. Als u met de klok mee rondom loopt, treft u de waag, de vleeshal en de consistorie. Aan de lichte stenen ziet u dat de consistorie recent is verhoogd.

In de twaalfde eeuw, toen graaf Floris III (een nazaat van Dirk III) de scepter zwaaide, werd begonnen hier een van de grootste kerken van Holland te bouwen. Vlaardingen was immers een van de belangrijkste steden in Holland. Helaas is dit grote bouwwerk niet afgemaakt, omdat de bouw door overstromingen moest worden stilgelegd. Dit is niet de enige tegenslag die de kerk heeft gekend. In 1574 brandde het toenmalige kerkgebouw volledig af, ten gevolge van de stadsbrand. De kerk is al vrij snel eenvoudig herbouwd, maar kreeg pas in 1743-1746 zijn huidige vorm. Toen werd ook de oude toren in het midden gesloopt en werd de huidige toren gebouwd. Deze toren kunt u op Open Monumentendag beklimmen met het Serviceteam Vlaardingen om 12.00, 13.00 en 14.00 uur.

Vanaf 15.15 uur is er in de Grote Kerk een speciaal wandelconcert. Het orgel wordt bespeeld door organist Aad Zoutendijk, er is een orkest en er wordt gezongen door André Betsema en vele anderen. Tot 16.45 uur kunt u binnenlopen om vermaakt te worden met muziek voor boeren, burgers en buitenlui:

  • Muziek voor Boeren: variaties op een Bach-thema (Bauern Kantate) van Paul van Westering
  • Muziek voor Burgers: o.a. van Jan Pietersz. Sweelinck en Jan Nieland
  • Muziek voor Buitenlui: o.a. Pastorale van Aad Zoutendijk

E Stadskantoor

Westnieuwland 6
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

In 2014 is dit architectonische hoogstandje geopend. Duurzaamheid stond centraal bij de bouw van dit gebouw. Er is een uitgebreide zonnestroominstallatie en een mos-sedumdak. Ook is er gebruikgemaakt van recyclebare materialen. In de publiekshal van het Stadskantoor staat de tentoonstelling 'De eerste eeuwen van Holland - het verhaal van een eigenzinnig graafschap'. Hier ontmoet u Dirk III, Willem I, Floris V, Albrecht van Beieren en Jacoba van Beieren, en ook de boer die voor de graaf werkt, de ridder die voor de graaf vecht, de monnik die voor het zielenheil van de graaf bidt en de koopman die de groei van steden mogelijk maakt. Vlaardingen is in de elfde eeuw één van de belangrijkste plaatsen in het graafschap West-Frisia. Boeren zijn aan de slag gegaan met het ontginnen van het veengebied, waardoor in de loop van de eeuwen het typische Hollandse landschap van akkers, weiden, dijken, sloten en molens ontstaat. Speciaal voor de Open Monumentendag is de publiekshal geopend van 12.00 tot 16.00 uur.

kade40

F KADE40

Westhavenkade 40
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Reeds een aantal jaren is in dit voormalige postkantoor Kade40 gevestigd, die zich manifesteert als dé broedplaats voor culturele ontwikkeling in Vlaardingen. Het beeldbepalende pand is ontworpen door J.G. Robbers van de Rijksgebouwendienst. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de dreigende Tweede Wereldoorlog: de deuren, ramen en luiken waren bestand tegen gas en scherven. Het pand is gebouwd in 1939 en uitgebouwd in 1964. In 1989 verhuisde het postkantoor naar de Waalstraat. Daar is het postkantoor sinds 2010 verdwenen.

KADE40 is geopend van 09.00 tot 16.00 uur. U kunt binnenlopen voor informatie over cursussen of om kunsttentoonstellingen te bekijken.

stadsomroeper

G De Stadsomroeper

Westhavenplaats
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Omgeven door historische bebouwing, staat het beeld van de Vlaardingse stadsomroeper Willem Roozeboom (1849-1935). De stadsomroeper was een belangrijke figuur in de samenleving. Hij bracht met bekkenslagen en luide stem, het laatste nieuws aan de plaatselijke bevolking. Ook als er een visafslag in de Visbank plaats zou vinden, kondigde hij dit aan. Zou zijn oproep toen ook begonnen zijn met de aanhef: "Boeren, burgers en buitenlui!?" Het beeld dat vervaardigd is door Sybille Krosch, is op 2 december 1976 op de Westhavenplaats geplaatst. De bronzen Stadsomroeper heeft al veel meegemaakt. Hij is herplaatst in 2013, in 2014 van zijn bekken bestolen en meer dan eens van zijn sokkel gereden. Hij pronkt nu in vol ornaat op zijn nieuwe sokkel.

H Pakhuis

Wijnstraat 18
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Dit pand met de rode luiken is als pakhuis gebouwd. Deze gebouwen waren belangrijk voor de opslag van benodigdheden voor onder andere de visserij. Denk daarbij aan netten, repen, vaten, etc. Vooral de kleine reders woonden ook bij hun spullen. Vlaardingen is uniek omdat er nog veel pakhuizen te vinden zijn. Links van dit vermoedelijk rond 1580 gebouwde pand treft u op de eerste verdieping nog twee gotische kozijnen aan die hoorden bij een burgerwoning.

I Depot van Streekmuseum Jan Anderson

Willem Beukelszoonstraat 2
Zaterdag 9 september 2017
14:00-16:00

Het Depot aan de Willem Beukelszoonstraat is geopend tussen 14.00 en 16.00 uur. Het is gevestigd in een houten haringpakhuis dat rond 1880 gebouwd is. Dit pakhuis is een rijksmonument. Het fungeert als opslag voor alle objecten waarvoor geen plek is in het Streekmuseum aan de Kethelweg. Er staan bijvoorbeeld enkele echte Vlaardingse Benzo-fietsen.

hoogstraat

J Hoogstraat

Hoogstraat
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

9 september is dit jaar niet alleen Open Monumentendag, maar ook Nazomerdag op de Hoogstraat en omstreken. Hier kunt u terecht voor muziek, eten, drinken en kraampjes met sieraden, fashion, vintage, kids items, betaalbare kunst en interieur- en andere accessoires.

Stad

streekmuseum jan anderson

A Streekmuseum Jan Anderson

Kethelweg 50
Zaterdag 9 september 2017
14:00-16:00

Streekmuseum Jan Anderson laat u aan de hand van een grote veelzijdige collectie het leven in vroegere tijden herleven, zoals in het 'straatje'. Het materiële en het immateriële erfgoed komen hier samen, bijvoorbeeld bij de expositie 'Vlaardingen van Vissersstad, Industrieplaats tot Woonstad'. Wie een bezoek brengt aan dit bijzondere museum zal verrast worden door het grote belang van de boeren voor de stad en de regio. Niet alleen in het buitengebied, maar ook in de stad Vlaardingen en in het dorp Vlaardinger-Ambacht bevonden zich vele boerderijen. Deze voormalige boerderij, waar destijds boer Zuidgeest zijn koeien verzorgde, getuigt daar nog van. Aan de Kethelweg kunt u nog meer van dergelijke boerderijen vinden. Het Streekmuseum is open van 14.00 tot 16.00 uur.

molen aeolus

B Molen Aeolus

Kortedijk 16
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Met meer dan 350.000 omwentelingen per jaar, voorziet de korenmolen al eeuwen in de behoefte aan meel en veevoer. De molen is gebouwd in 1790, maar al op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer van rond 1570 staat één van de voorgangers van de huidige molen afgebeeld. De molen is gebouwd voor 20.000 gulden. Slechts zeven jaar na de bouw, is een deel afgebrand. De schade werd toen getaxeerd op 7.550 gulden. In 1878 is de molen voor 11.100 gulden verkocht. In 1914 zakte een van de wieken door de as. De toenmalige molenaar besloot de schade niet te herstellen. De molen zag er veertig jaar lang uit als een peperbus. Er werd gemalen met een gasmotor. De molen werd in 1954 door de gemeente voor 16.000 gulden opgekocht om te worden gerestaureerd. De molen kan op Open Monumentendag tussen 12.00 en 16.00 uur bezocht worden.

C Begraafplaats

Emaus 6
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

De begraafplaats Emaus ligt op grond die voorheen bij de heerlijkheid Zouteveen hoorde. Een heerlijkheid is een oude benaming van een bestuursvorm met rechten en bevoegdheden, die hoorde bij het leenstelsel (leenman/leenheer). In 1820 werd hier het eerste rooms-katholieke kerkhof van boven de grote rivieren gewijd. In 1829 werd hier ook een Algemene Begraafplaats gesticht door de gemeente Vlaardingen, waar vanaf dat moment alle boeren, burgers en buitenlui werden begraven. Voorheen werd dit gedaan in en rond de Grote Kerk op de Markt. Op deze bijzondere dag kunt u rondgeleid worden op de begraafplaats door Wout den Breems. Hij vertelt u over het ontstaan en de ontwikkelingen van de begraafplaats. Op de begraafplaats liggen reders, predikanten, toonaangevende Vlaardingers zoals dokter Moerman en vele anderen. U kunt deelnemen aan de rondleidende wandeling om 13.00 uur en om 15.00 uur. Uiteraard kunt u ook zonder rondleiding rondlopen op de begraafplaats.

D De Windwijzer

Schiedamseweg 95
Zaterdag 9 september 2017
10:00-16:00

Zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur is er in de Windwijzer aan de Schiedamseweg een kunstmanifestatie. Er is een kunstmarkt met onder andere schilderijen, keramiek en sieraden. Ook is er een brocantemarkt, boekenmarkt, een inloopworkshop wolvilten en een demonstratie van quilt en patchwork. Vanaf 16.00 uur wordt er kunst verloot en geveild. De opbrengst van de kunstmanifestatie is bestemd voor de vernieuwing van het interieur van De Windwijzer.

E De Watertoren

De Watertoren
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

De iconische watertoren in het Oranjepark is gebouwd in 1955 naar een ontwerp van J.H.J. Kording. De toren is 39 meter hoog, en heeft twee waterreservoirs van elk 550 kubieke meter. De toren wordt momenteel verbouwd, om in de toekomst plaats te kunnen bieden aan een bed & breakfast. Het café is afgelopen zomer al opengegaan. U kunt hier terecht voor een hapje en een drankje. Ook krijgt u de kans om de toren te beklimmen.

hoogstad

F Boerderij Hoogstad

Westlandseweg 250
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

In 1893 werd op deze boerderij Cornelis Moerman geboren. Na zijn studie tot arts te hebben afgerond, vestigde hij hier in 1929 zijn huisartsenpraktijk. Op het complex kunt u (mogelijk voor de laatste keer) nog steeds zien hoe hij er woonde en werkte. De boerderij heeft een landelijke uitstraling door haar ligging, oprijlaan, weide, en hoogstamboomgaard.. De locatie is zeer oud: het is een zogenaamde ontginningsboerderij uit de Middeleeuwen. Er zijn veel belangrijke archeologische vondsten gedaan op deze plek. Helinium, ook gehuisvest in het complex, toont u de laatste archeologische vondsten uit Vlaardingen. De akker van de boerderij wordt gebruikt voor Stadslandbouw.

In de polders

A Educatief Archeologisch Erf

Klokbekerpad
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Het rijke Vlaardingse archeologische verleden kunt u bewonderen bij het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder. Hier staat het huis uit de Vlaardingen-cultuur, een rietgedekte houten constructie waarin bezoekers zich duizenden jaren terug in de tijd wanen. Het huis is gebouwd met nagemaakte prehistorische gereedschappen. Vlaardingen is één van de vroegste middeleeuwste nederzettingen in westelijk Nederland. In 2017 zullen op deze plek festiviteiten plaatsvinden in het kader van de Slag bij Vlaardingen, die op 29 juli 1018 plaatsvond. Op dit moment wordt gewerkt aan een reconstructie van een prehistorische boomstamkano.

zonnehoeve

B Boerderij Zonnehoeve

Trekkade 24
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Deze boerderij, gelegen aan de Vlaardingse Vaart, is mogelijk een van de oudste boerderijlocaties van het gebied. De boerderijplaats, gelegen op terp, is vermoedelijk al ruim achthonderd jaar als zodanig in gebruik. In 2014 is deze boerderij in oude glorie hersteld. Een aantal balken van het huidige pand stamt uit de zestiende eeuw. Boerderij Zonnehoeve heeft eeuwenlang gezorgd voor melk voor de melkfabrieken in de stad. De koeien van deze boerderij werden gemolken en vervolgens werd de melk over de Vlaardingse Vaart vervoerd. Ook dit jaar bent u weer van harte welkom op boerderij Zonnehoeve, een icoon in de Holiërhoekse polder. De authentieke boerderij met bijgebouwen uit de zeventiende eeuw is recent gerestaureerd. De achtergevel van de stal is weer in ijsselsteentjes opgetrokken, met daarin boerenvlechtwerk. Binnen kunt u in de stal nog de traditionele pen-gatverbindingen bekijken.

U kunt hier deze dag terecht voor diverse activiteiten, zoals koeienvlekken natekenen, slagroom maken, klompen lopen en hooibalen sjouwen.

Rivierzone

A De Kroepoekfabriek

KW-haven Zuidzijde 2a
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

In 1903 werd in opdracht van J. van Toor Jzn. een ontwerp gemaakt voor een fabriek waar geoliede goederen verwerkt konden worden. Architect Snijders zorgde in 1951 voor veranderingen, waarna het gebouw als laatste werd gebruikt voor het maken van kroepoek. In 2011 werd het utilitair vormgegeven pand in gebruik genomen als poppodium en evenementenplek. Op Open Monumentendag kunt u op het plein voor de Kroepoekfabriek terecht voor een lekker ijsje van Winzo. Ook zijn er wat kleine kraampjes, een terrasje en eten en drinken met plezierige achtergrondmuziek. Voor een lekkere snack kunt u ook terecht bij Snackbar Shirley op het Grote Visserijplein 2. Speciaal voor Open Monumentendag zijn er diverse aanbiedingen en lekkere hapjes. Bovendien kunt u meedoen aan de grote Open Monumentendag-KW-haven QUIZ, waarbij u een dinerbon t.w.v. € 50,- kunt winnen, te besteden bij Grieks Restaurant Palladion.

B 't Prikkewater

KW-haven Zuidzijde 3
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

In 't Prikkewater Packhuys Partycentrum is een klein Haring- en Bierfeest met drankjes en hapjes. Ook worden hier foto's van de verbouwing en een documentaire over 't Prikkewater vertoond. U bent welkom tussen 12.00 en 16.00 uur.

C Vlaardingse bierbrouwerij Vulcaan

Oosthavenkade 90
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Haring en bier zijn onlosmakelijk verbonden in deze haringstad. Sinds 2012 heeft Vlaardingen weer een eigen bierbrouwerij: Vulcaan. De brouwerij is gevestigd in een pand waar honderd jaar geleden al bier werd gebrouwen. In 1885 was hier de laatste stoombierbrouwerij van Vlaardingen gevestigd, 'de gekroonde M'. U kunt op Open Monumentendag een oude fles uit die tijd bekijken en luisteren naar de verhalen van de jongens van Vulcaan die op deze historische plek hard bezig zijn het ambachtelijk brouwen van bier weer in ere te herstellen.

D De Pelmolen

Westhavenkade 116-151
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Dit gemeentelijk monument is in 1873 gebouwd als stoommeelfabriek, naar ontwerp van Ateliers de Construction de L.J. Marie uit Marchienne-au-Pont in België. De techniek voor het bouwen van een dergelijk pand was in Nederland toen nog niet voorhanden. In 1924 kwam het enorme gebouw in handen van de graanhandelaren Nieboer en Lindenbergh die er granen, zaden en peulvruchten gingen pellen. Toen kreeg het ook zijn huidige naam. In 1996/1997 is 'de Pelmolen' grootscheeps verbouwd en omgetoverd tot appartementencomplex.

E Pakhuis met rokerij

KW-haven Zuidzijde 20-21
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

Op de hoek van de Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde bevindt zich een bijzonder pakhuis, in 1913 gebouwd door Maarten Pot als pakhuis met rokerij en drogerij. In feite bestaat het uit twee delen die samen zorgen voor een gevelfront van 70 meter. In het linkerdeel was lange tijd haringhandel Brobbel gevestigd, in het rechterdeel tot 1992 de rokerij-drogerij van W. Kwakkelstein. Na een fikse brand in het linkerdeel in 2010, zijn er momenteel weer diverse bedrijven in dit rijksmonument gehuisvest.

billminco

F De Kroningslantaarn

Bill Mincoplein
Zaterdag 9 september 2017
12:00-16:00

De Kroningslantaarn is een geschenk van de burgers van Vlaardingen aan de stad. Het is vervaardigd door de firma F.W. Braat uit Delft naar een ontwerp van K. Cramer. Het werd op 2 september 1901 onthuld als herinnering aan de kroning van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898. Deze lantaarn werd geplaatst bij de entree van de stad, zodat alle bezoekers deze zouden zien. De lantaarn staat op een arduinen voetstuk en heeft vijf armen met siersmeedwerk. Aan twee kanten van het voetstuk zaten water spuwende leeuwenkoppen. Op onderstaande afbeelding zijn ook het in 1911 gebouwde stationsgebouw en de woning van de stationschef te zien. De karakteristieke overkapping van het stationsgebouw wordt hersteld als onderdeel van de werkzaamheden aan de Hoekse Lijn.

Boerderijen aan de Zuidbuurt

A Boerderij Zorgvliet

Zuidbuurt 32
Zaterdag 9 september 2017
10:00-17:00

Boerderij Zorgvliet is een monumentale boerderij, officieel gelegen op Maassluise grond. De woning is gebouwd in 1938, maar de schuur is veel ouder. Tegenwoordig is in die schuur de brocante-groothandel 'Jan Huygen in de Ton' gevestigd. Er is een uitgebreide collectie oude, landelijke meubels, bijzondere woondecoraties, brocante, bric-à-brac en curiosa te zien en te koop. De winkel is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

B De Sarijnenhove

Zuidbuurt 34
Zaterdag 9 september 2017
12:00-17:00

De eerste vermelding van deze hoeve dateert uit de veertiende eeuw. Het zeer fraaie gebouw dat opgetrokken is uit ijsselsteentjes, heeft een aantal prachtige trapgevels. De Delftse burgemeester Nicolaes Boogaert gaf in 1644 opdracht de boerderij aan te passen, en het resultaat is wat u nu aantreft. Nadat de boerderij haar agrarische functie had verloren, is deze in de periode 1989-1994 grondig gerestaureerd. U kunt een kijkje nemen op het terrein van de Sarijnenhove.

C De Wijnboerderij

Zuidbuurt 40
Zaterdag 9 september 2017
13:00-18:00

De Wijnboerderij, een van de oudste boerderijen in de Zuidbuurt, dateert uit het midden van de zestiende eeuw. Deze boerderij heette oorspronkelijk Jan Schurewerf. Al vanaf 1988 wordt hier op ambachtelijke wijze wijn gemaakt. De wijnboerderij is een ideaal rustpunt tijdens uw fietstocht. U 20 kunt op het terras terecht voor een hapje en uiteraard een glas wijn tussen 13.00 en 18.00 uur.

D Hoeve Avondrust

Zuidbuurt 46
Zaterdag 9 september 2017
12:00-17:00

Hoeve Avondrust is gebouwd in 1878. In 1989 is de fruitboomgaard van de historische boerderij hersteld en aangevuld met verschillende oudere rassen. De oogst hiervan wordt verwerkt en uiteindelijk verkocht in de winkel. Deze winkel is gevestigd in de koeienstal aan de oostzijde van de boerderij. Veel oude elementen, zoals houten balken en kettingen waar de koeien aan stonden, zijn nog te bezichtigen in de stal. Speciaal voor Open Monumentendag is de boerderij opengesteld en u kunt er worden rondgeleid.