Open Monumentendag Vlaardingen Logo 2018

In Europa

Open Monumenten Dag 2018

Welkom op de website over de Open Monumenten Dag 2018. Hier kunt u meer informatie en het programma van de Open Monumenten Dag vinden.

Open Monumentendag Logo

De Open Monumenten KlassenDag op 5 oktober 2018

November 2018

Dit jaar werd de OpenMonumentenKlassenDag (OMKD) niet, zoals gebruikelijk, gehouden op de vrijdag vóór de landelijke OpenMonumentenDag (OMD). Er was rond de viering van "1000 jaar Slag bij Vlaardingen" ook voor scholen een ruim aanbod. En het thema van de landelijke OMD: "In Europa" leende zich niet zo goed voor activiteiten met scholen. Daarom werd besloten om deze dag voor de groepen 8 van de Vlaardingse scholen te verplaatsen naar 5 oktober, in de Maand van de Geschiedenis. Het thema daarvan - "Opstand" - sloot namelijk wonderwel aan bij de viering die in Vlaardingen het gehele jaar voortduurt.

De door de organisatie benaderde cultureel-historische instellingen zegden enthousiast hun medewerking toe en verzorgden zelf een programma van ongeveer anderhalf uur voor de groepen 8 (plus een enkele groep 7) van de aangemelde scholen.

Toen deze programma's bekend waren, werden de scholen met deze informatie uitgenodigd om mee te doen en een locatie met bijbehorende activiteit(en) op een voorkeurstijd te kiezen. Er meldden zich 7 scholen met in totaal 11 groepen aan, die op een enkele uitzondering na op de voorkeurslocatie en in de voorkeurstijd konden worden ingedeeld. Iedere locatie kon die dag 3 groepen ontvangen, 2 's morgens en 1 's middags.

Het Archeologisch en Bouwhistorisch Depot van de Gemeente Vlaardingen
Het Archeologisch en Bouwhistorisch Depot van de Gemeente Vlaardingen (Waalstraat 100a) verzorgde voor iedere groep 8 twee workshops van ieder drie kwartier. De eerste workshop draaide om "De Opstand", beter bekend als de 80-jarige oorlog. De impact van de grote stadsbrand in 1574 was voor Vlaardingen enorm. Na informatie over wat de gevolgen waren, moesten de leerlingen zelf de stad opnieuw opbouwen door het maken van huizen, passend in die tijd.

Bij de tweede workshop stonden allerlei activiteiten in het kader van de "Slag bij Vlaardingen" centraal. Een groot leger trok in 1018 naar Flardinga om de opstandige graaf Dirk III een lesje te leren. Door middel van allerlei opdrachten moesten de leerlingen in twee groepen tegen elkaar uitmaken wie het beste Dirk III kon helpen om het leger tegen te houden.

Museum Vlaardingen (Westhavenkade 54)
Hier werden de leerlingen ondergedompeld in het leven op zee. De levensverhalen van vissers en zeelui vormden de basis van het programma "De Roep van de Zee". De leerlingen kregen een inkijkje in het leven op zee vanuit verschillend perspectief. Ook de positie van de hedendaagse vissers en hun opstand tegen de EU-regels kwam aan bod. Na een rondleiding door het museum gingen de leerlingen in groepjes aan de slag met een mysterie box. Deze box bevatte objecten en foto's waarmee de leerlingen in de huid konden kruipen van een personage uit "De Roep van de Zee". Tot slot presenteerden zij zich hiermee aan de groep in het theater van het museum.

Educatief Archeologisch Erf (Vlaardingen-Cultuurhuis, Klokbekerpad 1, Broekpolder).
Hier werden de groepen aan de hand van reconstructies en replica's meegenomen in de geschiedenis van onze regio van steentijd tot middeleeuwen. Omdat "opstand" het thema was, maakten de leerlingen zich, in de nieuwe steentijd, de tijd van de hunebedbouwers en de Vlaardingencultuur, op voor de strijd door zelf met rotsstenen okerverf te maken om hun gezichten hiermee een oorlogs-look te geven. Verder werd er aandacht besteed aan de komst van de Romeinen en de gevolgen voor de inheemse ijzertijdbevolking. Vervolgens werd er uitgebreider aandacht besteed aan de achtergronden, het verloop en de betekenis van de onlangs nagespeelde veldslag in 1018 bij Vlaardingen. De eigenzinnige graaf van West-Frisia en de Friese boeren die de slag wonnen van de Duitse Keizer en daarmee de opmaat waren voor de macht en de zelfstandigheid van Nederland. Daarnaast was er ook nog ruimte voor twee clinics: pijl en boog schieten en speerwerpen.

Boerderij "De Zonnehoeve" (Trekkade 24 of hoek Holyweg / Vlietweg).
Tijdens opstand en oorlog is de voedselvoorziening voor de strijdende partijen en de plaatselijke bevolking van zeer groot belang. Boeren hebben hierbij altijd een doorslaggevende rol gespeeld. De leerlingen gingen op de boerderij in vijf activiteiten aan de slag met het produceren van voedsel en het onderzoeken van wat er in een boerenbedrijf en bij de bereiding van voedsel van belang is.

Er hebben op deze dag 279 leerlingen met hun leerkrachten en begeleiders meegedaan. Zij hebben kunnen genieten van bijzonder cultureel-historisch erfgoed, voor het voetlicht gebracht door vele enthousiaste deskundigen.