Geschiedenis van de stichting

U kunt hier meer informatie vinden over de geschiedenis van de stichting.

Stichting Erfgoed Vlaardingen is opgericht op 31 oktober 2012 om de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed in de ruimste zin des woords te bevorderen. In de statuten wordt de Open Monumenten Dag specifiek genoemd.
De Stichting is in het leven geroepen omdat de erfgoed community van de stad een rechtspersoon nodig had om vorm te geven aan publiekgerichte activiteiten van allerhande aard. Dit hing samen met de andere rol die de plaatselijke overheid zich toemeet,met betrekking tot maatschappelijke activiteiten. Gedachten rond 'regiegemeente' en de landelijke trend om de burger meer verantwoordelijkheid te geven voor activiteitenstad, wijk of buurt alsmede om van hem/haar een nadrukkelijker inbreng en zelfstandigheid te verlangen, maakten het in leven roepen van een stichting onontbeerlijk. De Stichting is ook noodzakelijk om fondsen te verwerven, zowel bij overheid, bij cultureel gerichte fondsen en bij het bedrijfsleven.

Open monumenten dag