Stichting Erfgoed Vlaardingen

U kunt hier meer informatie vinden over de stichting Erfgoed Vlaardingen.

Doelstellingen

Het organiseren van de jaarlijks te houden Open Monumenten Dagen. De organisatie van de jaarlijkse Klassendag, voorafgaand aan de Open Monumenten Dag. Nader te bepalen activiteiten op cultuurhistorisch terrein.

Activiteiten

De Stichting bevordert de belangstelling voor het cultureel en cultuurhistorisch erfgoed in Vlaardingen en omstreken. Tot de kernactiviteiten behoren het organiseren van exposities en stadswandelingen, het uitbrengen van publicaties en het organiseren van de jaarlijkse Open Monumenten Dag. De belangrijkste kernactiviteit is de Open Monumenten Dag die samen met overheden en andere organisaties wordt opgezet. De voorbereiding en de activiteiten op de dag zelf worden in feite gedragen door de inzet van vrijwilligers.

Wijze waarop het doel behaald wordt

De Stichting Erfgoed Vlaardingen is verantwoordelijk voor de financiële plannen, met name begroting en het doen van subsidieaanvragen en de eindafrekening. Samenwerking met de Kerngroep. Deze is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het project (projectgroep) en bestaat uit erfgoed ambtenaar, vertegenwoordigers van Cultuur, Kunst, ServiceTeam, Stichting Erfgoed Vlaardingen, met aanvullende deskundigen (ad hoc).

Uitvoerders zijn o.a. gemeentelijk afdelingen, Service Team Vlaardingen (STV), relaties en nader te bepalen instanties en personen.

N.B. Het Projectplan is gebaseerd op het schema van Twynstra Projectaanpak.

Initiatief Idee
Definitie Wat
Ontwerp Hoe
Voorbereiding Hoe te maken
Realisatie Maken
Nazorg Evaluatie

Daarbij is de reeks voor het beheersen van het proces van belang: TGKIO = Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie, Organisatie.

Gegevens van de Stichting

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Erfgoed Vlaardingen
Zoeknaam Stichting Erfgoed Vlaardingen
URL www.stichtingerfgoedvlaardingen.nl
Statutaire zetel Vlaardingen
Datum van oprichting 31-10-2012
Kvk nummer 56385803
RSIN 852100863
IBAN NL56INGB0006313033

Bestuur


Arie Ouwendijk

Ron Hoekstra

Penningmeester
penningmeester@stichtingerfgoedvlaardingen.nl

contact wg Open Monumentendag Vlaardingen
omd@stichtingerfgoedvlaardingen.nl